Melkert verlangt ideologie bij Kok

PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Ad Melkert vindt dat minister-president Wim Kok tijdens zijn leiderschap van de PvdA niet altijd voldoende de koers van de partij heeft bepaald, zo laat hij vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant weten. ,,Door alles wat zich in de loop der jaren heeft voltrokken, heeft Wim Kok zich te veel in zijn schulp teruggetrokken. Hij heeft weleens onnodig mogelijkheden laten liggen om mensen toch te mobiliseren en te zeggen: daar gaan we naartoe. Wim heeft in zijn Den Uyl-lezing (in 1994, red.) laten zien dat de ideologische veren moesten worden afgeschud. Maar dat daaronder nog een hart klopte, of dat er weer wat zou aangroeien, aan dat perspectief heeft het soms ontbroken'', aldus Melkert.

De 45-jarige fractievoorzitter wordt veelvuldig genoemd als nieuwe PvdA-leider na een eventueel vertrek van Wim Kok. Als het tot een opvolging komt, is het wel zaak te voorkomen dat deze overdracht net zo dramatisch verloopt als bij het CDA tussen Ruud Lubbers en diens `kroonprins' Elco Brinkman. ,,Het is geen aanmoediging geweest het net zo aan te pakken.'' Melkert erkent overigens dat zijn imago als kille, technocratische politicus nog te wensen overlaat. ,,Ik zit niet zo in elkaar dat ik onmiddellijk van de buis afspetter. Ik ben er wel van overtuigd dat ik heel veel meer mensen kan bereiken dan via het blikvernauwende systeem dat televisie heet.''