Kirch koopt in VS rechten WK-voetbal

De mediagroep van de Duitse miljardair Leo Kirch heeft gisteren met de wereldvoetbalbond Fifa overeenstemming bereikt over de verwerving van de televisierechten voor de Verenigde Staten van het WK-voetbal in 2002 in Japan en Zuid-Korea en 2006 in Duitsland. Er werden geen mededelingen gedaan over het bedrag dat met de transactie is gemoeid.

Kirch maakte bekend met de grote televisiestations in de VS al in onderhandeling te zijn over het WK-voetbal, waar ondanks het feit dat Amerika geen groot voetballand is volgens de Kirch Groep veel belangstelling is voor het voetbalevenement. De Kirch Groep was al eigenaar van de televisierechten voor de Europese markt. Met deze transactie was een bedrag van ruim 2 miljard gulden gemoeid.

Buiten Europa worden de televisierechten voor het WK-voetbal geëxploiteerd door de Fifa, die daarvoor het Zwitserse sportmarketingbureau ISL in de hand heeft genomen. Twee weken geleden werd bekend dat ISL in ernstige financiële moeilijkheden verkeert. Voor het bureau dreigt een faillissement. Het Franse mediaconcern Vivendi heeft zich gemeld als mogelijke koper voor ISL. De Fifa had de afgelopen weken ISL gewaarschuwd dat het wat de voetbalrechten betreft met een ander in zee zou gaan wanneer zou blijken dat het Zwitserse bureau niet aan zijn financiële verplichtingen zou kunnen voldoen.