Huisartsen willen acties voortzetten

De huisartsen zetten hun acties de komende weken voort. Zo zullen ze geen nieuwe patiënten meer inschrijven en staken ze al het overleg met apothekers en verzekeraars.

Over andere acties beslist de ledenvergadering van hun vakbond, de Landelijke Huisartsenvereniging, op 17 mei. Eén van die acties is het niet verlengen, per 1 juli, van hun contracten met de ziekenfondsen. Patiënten moeten dan hun huisarts contant gaan betalen.

De huisartsen hebben gisteren hun driedaagse staking afgesloten. De staking heeft nergens tot noemenswaardige problemen geleid. Geen van de concrete eisen van de huisartsen (zoals 450 miljoen gulden extra voor vergoeding van de praktijkkosten en verhoging van hun huidige inkomen van 198.000 gulden in een normpraktijk met 60.000 gulden) zijn ingewilligd. Zorgverzekeraars Nederland is bereid de eerste claim te steunen als daarvoor door regionaal door huisartsen en verzekeraars behoorlijk onderbouwde en controleer plannen worden opgesteld. Naar het inkomen van de huisartsen (en andere medici) wordt al enige tijd onderzoek gedaan.

Het LHV-bestuur is tevreden over de staking. In een verklaring zegt het dat door de staking `de problematiek van de huisarts duidelijk naar voren is gekomen'. Volgens het bestuur is het `ronduit teleurstellend' dat minister Borst (Volksgezondheid) ondanks de acties nog niet officieel gereageerd heeft op de kritiek van de LHV op de voorjaarsnota die het kabinet vorig weekeinde vaststelde. Daarin is voor de huisartsen 320 miljoen gulden extra uitgetrokken. Volgens de LHV is dat veel te weinig om een goede huisartsenzorg overeind te kunnen houden.

Het gesprek tussen de bonden en de werkgevers over een nieuwe CAO voor de ziekenhuizen heeft gisteravond weinig opgeleverd. De werkgevers, verenigd in de NVZ, hebben tot vanmiddag bedenktijd gevraagd om te reageren op de voorstellen van de bonden. Die lieten tijdens het overleg weten niet af te wijken van hun standpunten. Namens de 170.000 werknemers in de ziekenhuizen wijzen ze de NVZ-wens om de werkweek uit te breiden naar 38 uur van de hand. Verder verlangen de bonden een loonsverhoging van 4 procent en een eindejaarsuitkering van 2,4 procent. Ook moet er meer aandacht komen voor het ziekteverzuim en de hoge werkdruk. De werkgevers lieten gisteravond doorschemeren over de 38-urige werkweek concessies te willen doen. Maar deze inschikkelijkheid was voor de bonden onvoldoende. Komen de partijen er dit weekeinde niet uit, dan staan er voor maandag door het hele land harde acties in de ziekenhuizen op het programma.