Huisartsen

In het artikel Waarom staken de huisartsen? (in de krant van woensdag 2 mei, pagina 3) wordt gemeld dat het inkomen van de huisarts-in-opleiding is verhoogd van 3.500 tot 6.000 gulden. Het maandsalaris is evenwel opgetrokken tot 4.816 gulden (exclusief toelagen voor onder meer rijden van visites en diensten buiten kantoortijd).