Homo-uitspraak wellicht strafbaar

Het openbaar ministerie bekijkt of de Rotterdamse imam sheik Khalil el-Moumni strafrechtelijk moet worden vervolgd. Het landelijk expertisecentrum discriminatie van het OM bestudeert de uitzending van het tv-programma Nova. Daarin zei hij donderdag dat de ,,ziekte'' homoseksualiteit schadelijk is voor de samenleving. Volgens een woordvoerder van het college van procureurs-generaal kan de imam vervolgd worden voor belediging of discriminatie. Mocht het tot vervolging komen, dan gebeurt dat door het Rotterdamse OM.

De imam van de An-Nasrmoskee zei bang te zijn dat de mens uitsterft als homoseksualiteit zich verspreidt onder de jeugd. Hij wees erop dat er steeds meer ouderen komen en het burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen is opengesteld. ,,Als straks ouderen niet meer actief zijn in de voortplanting en het baren van kinderen, wie maken dan nog kinderen als mannen onderling trouwen en vrouwen ook.'' De als conservatief bekend staande Khalil reageerde op het volgens Nova toenemende geweld onder Marokkaanse jongeren tegenover homo's en lesbiennes.

Tijdens het vrijdaggebed een dag later zei de imam dat homoseksualiteit volgens de Koran weliswaar een ,,mensafwijkend verschijnsel'' is, maar beslist geen reden tot intolerantie of non-acceptatie. Jongeren die homoseksuelen bedreigen, begaan uit islamitisch oogpunt derhalve een misstap. Volgens El Moumni is de islam zelfs uitermate tolerant jegens andersdenkenden, andersgeaarden en andere gelovigen. ,,Het meest ernstige in de islam is ongeloof, erger dus dan homoseksualiteit.''

Een woordvoerder van Islamitisch Cultureel Centrum Nederland in Den Haag reageert niet verbaasd op de uitspraken van de imam, maar wel op de commotie. Volgens hem is het algemeen bekend dat monotheïstische godsdiensten homoseksualiteit tegenstaan. ,,Het nuttigen van alcohol mag niet, net zomin als eten van varkensvlees. Daarom is toch nog niemand bang dat varkenshouderijen worden opgedoekt, of dat cafés worden aangevallen?''

De stichting Yoesuf voor informatie over islam en homoseksualiteit is niet blij met de uitspraken. Volgens de stichting kunnen jongeren met een moslimachtergrond die niet op juistheid controleren. Dat zou weer kunnen leiden tot negatief gedrag tegen homoseksuelen. Yoesuf erkent dat er in de islam een religieus verbod bestaat op seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht.