Hagedis stopt bouw van motels

De bouw van een motelcomplex op Ruigenhoek in Noordwijkerhout staat op de helling door de zeldzame zandhagedis. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) betoogde vrijdag voor de Raad van State in Den Haag dat de bouw niet door mag gaan vanwege het bedreigde diertje.

De stichting Duinbehoud informeerde het ministerie over de aanwezigheid van zandhagedissen op het bouwterrein. Het ministerie zette hierop de bouw onmiddellijk stop. Bouwer Regiobouw besloot die beslissing aan te vechten bij de Raad van State.

Volgens de natuurbeschermingswet en habitatrichtlijn kan alleen gebouwd worden met een ontheffing, als er dringende redenen zijn in het openbaar belang. De staatsraad Cleton vroeg zich af of een investering van 13,5 miljoen gulden door Regiobouw een openbaar of een economisch belang is.

Tijdens de zitting bleek dat Regiobouw een ontheffing heeft aangevraagd bij het ministerie van LNV, maar dat deze onvolledig is ingediend. Toen de aanvullende stukken niet kwamen, heeft LNV besloten dat de ontheffing niet kon worden verleend.

Regiobouw zegt dat slechts op de helft van het bouwterrein zandhagedissen voorkomen. Na overleg met een deskundige is een hek geplaatst. Op het andere deel is Regiobouw begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Het ministerie zegt echter dat uit recente informatie blijkt dat de zandhagedis op het gehele terrein voorkomt en er dus niet gebouwd kan worden.

De gemeente Noordwijkerhout heeft een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van het motel en 120 recreatiewoningen. Regiobouw wil de hagedissen laten vangen en de diertjes verplaatsen naar een terrein elders, waar ze volgens het bedrijf veel beter kunnen overleven.