Geen huizenjacht in Oost-Europa

Als het aan de Europese Commissie ligt wordt het voorlopig niet mogelijk voor een prikje grond of een tweede huis te kopen in de nieuwe EU-lidstaten in Oost-Europa. De EU wil landen als Polen, Hongarije en Tsjechië toestaan na hun toetreding een overgangsperiode te hanteren, waarin het verwerven van onroerend goed door inwoners van de huidige EU-lidstaten aan banden kan worden gelegd.