De beschaving 3

Heel deze zielige situatie waarin onze beschaving lijkt te verkeren, doet mij sterk denken aan geloofsverblinding. Het `geloof' in de vrije markt is simpelweg een geloof in de macht van het geld. Zolang de mensen zo'n verering hebben voor de god van het geld, verandert er niets. Maar we hebben alle reden om in die god te blijven geloven: de beleggingsfondsen hebben de afgelopen jaren gemiddeld 24% rente opgebracht; vorig jaar heeft die god ons gestraft en hadden de meeste fondsen een negatief resultaat. Die god schenkt ons alle genade in de vorm van de aftrek van hypotheekrente en de waardestijging van onze huizen. Het aantal Nederlandse heiligen of apostelen in dit geloof, ik bedoel de miljonairs, is gestegen tot 200.000.

Als dat geloof tot alle ellende zou leiden die de schrijvers van het pamflet aangeven, dan moeten we tot het inzicht komen dat dit geloof tot duisternis heeft geleid en moet er een nieuwe Verlichting komen. De mensen die het tapijt van beschaving hebben geweven waren christenen, maar ook hun geloof kon niet verhinderen dat er in vroeger tijden een mensonterende ongelijkheid was (een tegenspraak in het pamflet). Ik heb niet de indruk dat Freek de Jonge en Jan Marijnissen hebben gedacht aan christelijke geloofswaarden, maar in elk geval moeten ze met een ander geloof voor de dag komen. Zonder nieuw geloof geen bekering, geen verlichting.

    • Juliaan van Acker