Cornielje

`Nu er geld is, willen ze meer', aldus VVD-Kamerlid Clemens Cornielje in W&O van 21 april. Het is een stelling die uitschreeuwt dat er kennelijk nooit genoeg geld zal zijn voor het onderwijs. Maar het voorstel van deze onderwijswoordvoerder zal de situatie slechts beroerder maken. Het fikse spenderen begon al met het almaar groter maken van onderwijsinstellingen. De lokatie- of sectordirecteur zag het licht en werd op passende wijze ingeschaald. Ook het middenmanagement werd uitgebreid, net als de taak van de mentor. Allemaal ten koste van het lesgeven. Cornielje stelt nu verdere uitbreiding voor van aansturende functies. Het leraarschap moet piramidaal worden opgebouwd: assistent-leraar, leraar, senior-leraar en excellente leraar. De verschillen moeten in het salaris zichtbaar worden. Maar wat moeten al deze verschillende types docenten doen? Een exellente leraar zal vanachter zijn kopje koffie de assistent-leraar op die moeilijke havo-3-klas afsturen en na een kwartier zelf (op zijn gunstigst) door het raam of achterin de klas de drama's die plaatsvinden aanschouwen, evalueren en in drievoud uittypen ter adstructie.

    • Drs. Anneke de Vries