Bodemdaling

Het verhogen van bruggen om de bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning te compenseren, kan miljoenen guldens gaan kosten. Dit blijkt uit het eindrapport van de Commissie Bodemdaling, dat de mogelijke gevolgen van gaswinning in de provincie Groningen beschrijft. Tot dusverre hebben aanpassingen sinds 1984 in deze provincie ongeveer 330 miljoen gulden gekost.