Bekentenis generaal b.d. schokt Parijs

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de bekentenissen van oud-generaal Paul Aussaresses over de grootscheepse martel- en moordpraktijken onder zijn leiding tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Algerije (1954-1962).

De mensenrechtenorganisatie La Ligue des droits de l'Homme heeft gisteren een aanklacht ingediend wegens ,,verheerlijking van misdaden en oorlogsmisdaden''. Ook nabestaanden van vermoorde Algerijnen hebben vervolging geëist, evenals Amnesty International onder verwijzing naar de berechting van de collaborateurs van het Vichy-regime gedurende de Tweede Wereldoorlog.

President Jacques Chirac, zelf Algerije-veteraan, heeft verklaard ,,ontsteld'' te zijn en gevraagd om bestraffing van de 83-jarige generaal en om intrekking van zijn Légion d'Honneur-onderscheiding. Premier Lionel Jospin had eerder al gezegd ,,diep geschokt'' te zijn door de verklaringen van de generaal en diens daden ,,volstrekt te veroordelen''. Hij achtte zich niet bevoegd zich uit te laten over eventuele juridische stappen tegen Aussaresses, omdat die een zaak zijn van justitie.

In zijn afgelopen donderdag verschenen boek `Services Spéciaux, Algérie 1955-1957' beschrijft Aussaresses hoe hij tegenstanders persoonlijk doodmartelde en leiding gaf aan een ,,doodseskader''. Hij executeerde verdachten zonder vorm van proces terwijl hij deed vóórkomen alsof het om zelfmoord ging en organiseerde ook moordpartijen onder burgers. In november vorig jaar had Aussaresses, evenals oud-generaal Jacques Massu, in het dagblad Le Monde al veel details prijsgegeven, wat toen leidde tot een hernieuwd nationaal debat over de rol van Frankrijk in de voormalige kolonie Algerije.

Deze week zei Aussaresses, die zegt niet bang te zijn voor een proces, in Le Monde: ,,Martelen is doeltreffend, want het merendeel van de mensen breekt en praat. Vervolgens maakten we ze meestal af (-) Of ik gewetenswroeging had? Ik moet zeggen van niet.'' Ook zei de generaal geen spijt te hebben en alleen te betreuren dat één man die hij doormartelde, stierf ,,zonder te praten''. Hij zei het boek nu pas geschreven te hebben, omdat hij de ,,laatste veertig jaar andere dingen te doen'' had en de laatste maanden gemerkt had, dat Algerije de mensen interesseerde.

De Groenen, coalitie-partner in de regering-Jospin, hebben zich aan de kant van de Ligue des Droits de l'Homme geschaard. Zowel de premier als de president hebben tot nu toe gezegd, dat `Algerije' een zaak is van historici. De zwaarste disciplinaire maatregel die tegen de generaal genomen kan worden is hem te `pensioneren', een symbolische straf.

    • Pieter Kottman