0900-oplichting

Aan telefoon hangt een luchtje van bedrog. Na anderhalf miljoen klanten gratis te hebben gelokt naar de telefoonbeantwoordingsservice, gaat KPN plotseling geld vragen: starttarief 10 cent, verder 2 cent per minuut. Zogenaamd ter bekostiging van extra speeltjes waar de meeste klanten geen behoefte aan hebben. Is de opbrengst van het automatisch opnemen door de antwoordservice niet genoeg? Via de telefoon kan mensen ongemerkt geld worden afgetroggeld. De Socialistische Partij heeft aangifte gedaan tegen het misbruik van 0900-nummers door de publieke omroep TROS en televisiebedrijf HMG. Mensen betalen tot anderhalve gulden per minuut om antwoord te geven op onnozele vragen in spelletjesshows die door Endemol zijn geproduceerd. Tijdens het wachten gaat de betaaltikker door. Het is niet duidelijk wanneer een beller recht heeft op een prijs in de quiz. In ieder geval niet als hij het goede antwoord weet. Er komt een wet om de voorwaarden voor deze spelletjes te regelen. Voorlopig wordt er gesproken over een convenant tussen alle partijen. Aan zo'n convenant hangt ook een luchtje van bedrog.

    • Maarten Huygen