Wet nodig voor groei Schiphol

Een intensief gebruik van een vijfde baan op Schiphol is niet mogelijk op grond van in het verleden genomen (milieu)besluiten voor de luchthaven. Hiervoor is een nieuwe wettelijke basis vereist.

Dat heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gisteren bepaald bij de behandeling van bezwaren van milieuorganisaties, zoals Milieudefensie. De aanleg van de vijfde baan kan overigens gewoon doorgaan. Vanaf 2003 zou die operationeel moeten zijn.

Volgens de Raad van State is de oude Planologische Kernbeslissing (PKB) met zijn strenge normen niet de juiste grondslag voor het in gebruik nemen van een vijfbanenstelsel dat, zoals de minister wil, de mainportfunctie van Schiphol zeker moet stellen. Om die reden is de milieubeweging in de afgelopen jaren tot drie keer toe in het gelijk gesteld bij het bezwaar maken tegen de plannen van minister Netelenbos (Verkeer).

Intussen heeft de minister een nieuwe Wet luchtvaart bij de Tweede Kamer ingediend, waarin de nieuwe wettelijke basis voor de vijf banen wel is opgenomen. Om uiteenlopende redenen is de behandeling van deze wet steeds weer uitgesteld. Milieudefensie vreest nu dat de Kamer door deze uitspraak zwaar onder druk zal worden gezet om de nieuwe wet versneld te gaan behandelen.

Milieudefensie heeft op alle onderdelen bezwaar tegen de uitbreiding van Schiphol: stank, vervuiling, externe veiligheid en lawaai.