Weinig kennis over WO II

Nederlandse jongeren hebben weinig feitenkennis over de Tweede Wereldoorlog. Bijna de helft weet niet precies hoeveel joden zijn vermoord. Tweederde heeft geen benul wat collaboratie is. Eén op de zes jongeren denkt dat de Duitse capitulatie in Nederland in Den Haag werd getekend, terwijl dat in Wageningen gebeurde.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 400 scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar, dat het bureau Interview-NSS uitvoerde in opdracht van het Algemeen Dagblad. De vragenlijst werd opgesteld in samenwerking met de Anne Frank Stichting en sluit aan bij het onderwijsniveau op de scholen.

Vrijwel alle jongeren (95 procent) wisten dat de joden van de Duitse bezetters een ster moesten dragen, 69 procent van hen wist dat de oorlog van 1940 tot 1945 duurde. Een kleine meerderheid (52 procent) was ervan op de hoogte dat koningin Wilhelmina toendertijd staatshoofd was; 41 procent dacht dat Juliana op de troon zat en drie procent hield het op Beatrix. De Kristallnacht – die nacht werden joden in Duitsland aangevallen en hun bezittingen vernield – was volgens 40 procent van de jongeren het moment dat Duitsland Nederland binnenviel.

Op de vraag wie het meisje met het rode haar was, antwoordde 45 procent Anne Frank en 33 procent (correct) verzetsstrijder Hannie Schaft. Elf procent dacht aan schrijfster Mies Bouhuys. Collaboratie betekende volgens 23 procent van de ondervraagden meedoen met het verzet, 37 procent koos voor samenwerken met de bezetters.

Van de jongeren was 88 Procent ervan op de hoogte dat Radio Oranje de zender was die de Nederlanders in de oorlog informeerde. Zes procent voerde Radio Noordzee op, vier procent Radio Veronica.