VS en China blijven elkaar flink irriteren

De Verenigde Staten en China blijven botsen. Washington blokkeert mogelijk China's wens de Olympische Spelen van 2008 te organiseren en laakt Pekings godsdienstvervolging. China noemt president Bush een `machtshongerige egotist'.

De wederzijdse onvriendelijkheden volgen op de rel rondom het Amerikaanse spionagevliegtuig, de beslissing van de regering-Bush om Taiwan een pakket wapens te bezorgen en de aankondiging dat de VS vaart zetten achter de ontwikkeling van een raketschild.

Het onderzoeksteam van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat op het Chinese eiland Hainan het nog steeds vastgehouden spionagevliegtuig onderzoekt, wordt daarbij ernstig gehinderd doordat de Chinezen geen elektriciteit willen geven.

President Bush heeft in een toespraak tot het American Jewish Congress gisteren harde kritiek geuit op het gebrek aan godsdienstvrijheid in China. Met de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Peres, zijn Duitse ambtgenoot Fischer en de Mexicaanse president Fox onder zijn gehoor noemde Bush de onderdrukking van godsdienstvrijheid een teken van angst en zwakte, ,,China onwaardig, gezien zijn geschiedenis van tolerantie''. Bush prees de vooruitgang die China had geboekt op weg naar economische vrijheid, persoonlijke mobiliteit en eigendomsrechten, maar het verwoesten van kerkgebouwen en het tiranniseren van gelovigen wees hij af, verwijzend naar zowel Tibet als de Falun Gong-beweging.

Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell liet gisteren doorschemeren dat de Amerikaanse regering wel eens tegen toekenning van de organisatie van de Spelen van 2008 aan Peking zou kunnen stemmen. Tot nu toe onthield Washington zich van commentaar over dit onderwerp. Voor Peking is het verzoek van groot belang. China had in 2000 de OS al willen huisvesten en verloor toen met twee stemmen van Australië. Op 13 juli stemt het IOC in Moskou over 2008.

Verschillende Chinese kranten gaven lucht aan een reeks van bezwaren die de regering in Peking heeft tegen recente beleidsdaden en uitspraken van de nieuwe regering in Washington. Men verwijt Bush dat hij, eenmaal in het Witte Huis aangekomen, de buitenwereld wil bewijzen dat hij macht bezit.

Eergisteren greep het Witte Huis in nadat minister van Defensie Rumsfeld had verordonneerd alle militaire contacten met China te staken. Dat werd later half herroepen: dergelijke contacten zouden van geval tot geval worden bekeken. President Bush voegde gisteren zelf toe dat contacten met China op alle gebieden zouden worden heroverwogen. Waar nuttig voor de betrekkingen zouden zij worden voortgezet, waar niet nuttig zouden zij worden beëindigd.