Toegang documenten EU ligt vast

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid van 400 tegen 80 stemmen ingestemd met een compromis over een Europese verordening die EU-burgers toegang geeft tot verreweg de meeste documenten van Europese instellingen. De Groenen behoorden tot de tegenstemmers.

Het compromis houdt in dat toegang tot documenten alleen kan worden geweigerd indien afbreuk wordt gedaan aan met name openbare veiligheid, militaire zaken, economisch-monetair beleid en aan privacy, of indien het om documenten gaat over juridische procedures en inspecties, tenzij het openbaar belang dit vereist. Een verzoek om openbaarmaking moet binnen 15 dagen zijn behandeld. Elke weigering moet specifiek worden gemotiveerd.

Over de verordening is langdurig getwist tussen lidstaten, Europarlement en Europese instellingen. Nederland stapte vorig jaar naar het Europese Hof, omdat aanvankelijk hele catagorieën documenten werden uitgezonderd. Dit is nu niet meer het geval. De Nederlandse Europarlementariër Max van den Berg (PvdA) sprak van een ,,aanzienlijke verbetering'' en een ,,maximaal haalbaar resultaat''. De ministers van Buitenlandse Zaken moeten nog over het compromis beslissen. Na verwachting geven zij er eind deze maand hun fiat aan.