Stichting Boijmans

In het artikel `Stichting Boijmans moet iets doen' (in de krant van donderdag 3 mei, pagina 11) is een gedeelte weggevallen. Voor de zin: `Dat is alleen al belangrijk voor internationale bruiklenen', had moeten staan: `Wat betreft de oorlogskunst is ons er veel aan gelegen dat de herkomst van die kunstwerken wordt opgehelderd.'