Mogelijk noodfonds voor zwaar gedupeerde boeren

Het kabinet beslist volgende week vrijdag of er een noodfonds wordt ingesteld voor agrariërs en midden- en kleinbedrijven die door de mond- en klauwzeercrisis zijn getroffen. Dat hebben premier Kok en minister Brinkhorst (Landbouw) gisteren gemeld op hun werkbezoek aan het oostelijke MKZ-gebied.

Het noodfonds van ,,tientallen tot honderden miljoenen guldens'' is bedoeld voor ondernemers die ondanks de bestaande regelingen in grote financiële moeilijkheden verkeren. Omzetderving en vervolgschade komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het kabinet verlangt dat de betrokken provincies Gelderland, Overijssel en Friesland meebetalen. Brinkhorst stuurt volgende week een voorstel naar het kabinet over de voorwaarden waaraan het noodfonds moet voldoen. Eerder al kondigde het kabinet een versoepeling aan van de bestaande regelingen voor gedupeerde ondernemers.

De landbouworganisaties hebben positief op het signaal van het kabinet gereageerd. Volgens voorzitter J. Roemaat van de Gewestelijke Land en Tuinbouworganisatie GLTO komen er voldoende agrarische ondernemers voor een bijdrage uit het noodfonds in aanmerking. ,,Je moet denken aan ondernemers die recent een bedrijf hebben overgenomen en zich daarvoor zwaar in de schulden moesten steken. Die komen nu vaak niet voor nieuwe financieringsregelingen in aanmerking.'' De GLTO verwacht dat door het noodfonds geen enkel bedrijf meer tussen wal en schip belandt.

Kok en Brinkhorst spraken op hun werkbezoek met de commissarissen van de koningin uit Friesland, Overijssel en Gelderland en vertegenwoordigers van de landbouw-, recreatie- en midden- en kleinbedrijfsector. De crisis is volgens Kok en Brinkhorst nog niet onder controle. ,,Zonder verdere uitbraak is er pas vanaf eind mei perspectief'', aldus Brinkhorst. Tot dusver zijn er in Kootwijkerbroek en de driehoek Apeldoorn-Zwolle-Deventer meer dan 150.000 dieren geruimd; 120.000 dieren worden nog geruimd.

Kok wil, zodra de crisis is bestreden, werk maken van een hervorming van de landbouw. ,,Je hoeft geen landbouwexpert zijn om te zien dat het zo niet verder kan.'' Brinkhorst kondigde aan boeren die met hun bedrijf willen stoppen, de helpende hand te bieden.