Medicijnen weer fors duurder

De kosten voor medicijnen blijven fors toenemen. Het College voor Zorgverzekeringen voorziet een jaarlijkse stijging met zeker 12 procent. In 2006 zou er door de verzekeraars daardoor ruim 15 miljard gulden voor medicijnen moeten worden vergoed, twee keer zoveel als de medicijnen vorig jaar kostten. Het College wijt de kostenstijging aan de dure nieuwe middelen die op de markt komen en aan het toenemend gebruik van medicijnen. Het verwacht dat er de komende tijd jaarlijks 4,5 procent meer recepten zullen worden uitgeschreven.