Jongeren leven steeds ongezonder

De Nederlandse jeugd leeft steeds ongezonder. Het aantal jongeren dat rookt en drinkt is de afgelopen twee jaren toegenomen.

In deze periode steeg het aantal rokende jongens van 39 tot 44 procent. Het aantal zware drinkers (dat één keer per week ten minste zes glazen bier kort achter elkaar consumeert) nam toe van 40 tot 46 procent. Het aantal rokende meisjes steeg eveneens, van 37 tot 41 procent.

Ruim vier van de tien jongeren tussen de 18 en 24 jaar roken. Eén op de drie van deze jonge rokers steekt meer dan 20 sigaretten per dag op. Voor de zware drinkers gelden dezelfde percentages.

Een en ander blijkt uit het onderzoek Jeugd 2001: feiten en cijfers, dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert en uit eerder onderzoek.

Ook in andere opzichten blijken Nederlandse jongeren ongezond te leven. Zij bewegen weinig en een groot deel van hen is te zwaar. Daarnaast komen psychosociale- en werkgelateerde klachten, zoals RSI en overspannenheid, relatief vaak voor.

Volgens het CBS is de Nederlandse jeugd (4,8 miljoen mensen) niettemin tevreden en gelukkig. Dat een stijgend aantal kinderen een echtscheiding meemaakt en (tijdelijk) in een eenoudergezin leeft, heeft hierop volgens het onderzoek geen negatieve invloed. In het algemeen stelt het CBS dat kinderen steeds positievere ervaringen overhouden aan het gezinsleven. Van de generatie die eind jaren veertig werd geboren en opgroeide in een tweeoudergezin, had driekwart goede herinneringen. Van de generatie geboren in de jaren zeventig is dit gestegen tot 85 procent.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat de cijfers van het CBS heeft geanalyseerd, schrijft de toegenomen tevredenheid zelfs mede toe aan het toegenomen aantal echtscheidingen. Kinderen met slechte herinneringen aan het gezinsleven wijten dit meestal aan een slechte relatie tussen hun ouders.

Volgens SCP-onderzoeker Karin Wittebrood ,,is het met name de aanwezigheid van conflicten tussen de ouders en het hebben van ouders met problemen, die nadelig zijn voor de levensloop van kinderen, en niet zozeer de echtscheiding zelf''.