Inspraakprocedure over Zandmaasproject van start

Inwoners van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland kunnen vanaf vandaag tot en met 28 juni hun mening geven over het bijna 800 miljoen gulden kostende plan voor hoogwaterbeveiliging en beperkte natuurontwikkeling voor de Maas tussen Roermond en Den Bosch.

Tegelijkertijd begint de inspraakprocedure voor het bijna 1 miljard gulden kostende plan om de 222 kilometer lange vaarroute van Maastricht naar Den Bosch en Nijmegen te verbeteren.

De projectorganisatie De Maaswerken, het samenwerkingsverband van rijksoverheid en Limburg, hoopt na vijf jaar voorbereiding in 2004 te kunnen beginnen met het `Zandmaasproject'. Volgens dat plan is in 2005 zo'n 70 procent van de oeverbewoners tussen Roermond en Den Bosch beschermd tegen hoogwater.

Het plan voorziet in de verhoging (met 30 tot 80 centimeter) van kades en de aanleg van nieuwe kades. Die moeten, samen met hoogwatergeulen, opvangbekkens en rivierverdieping en -verbreding, de Maas in toom houden. Het Zandmaasproject dat nu in de inspraak gebracht wordt, is een beperkte uitvoering van het oorspronkelijke plan. Dat kost ruim 1 miljard gulden, maar dat wil het rijk niet uitgeven. Daarom is de natuurontwikkeling beperkt tot 550 hectare. Om de overige 1.500 hectare natuur aan te leggen zoekt De Maaswerken nog een half miljard gulden.

Over de beveiliging en de natuurontwikkeling van de `Grensmaas', tussen Maastricht en Roermond, moet nog een besluit vallen. De weerstand tegen dit plan is groot, omdat het gepaard gaat met grootschalige grindwinning.

De tweede procedure waarop vanaf vandaag ingesproken kan worden, is de verbetering van de vaarroute van Weurt (Nijmegen) tot de Belgische grens bij Maastricht. De Maas en drie kanalen worden geschikt gemaakt voor tweebaksduwvaart tot 3,5 meter diepgang. Dat betekent verdiepen, verlengen en verbreden van sluizen, hogere bruggen, de bouw van nieuwe sluizen en het verbreden van het Julianakanaal. De uitvoering begint in 2005. Als het werk klaar is, rijden er na 2015 dagelijks 8.300 vrachtwagens minder op de A2 en de A73 in Limburg, aldus De Maaswerken.