Huisartsenstaking 2

De berichtgeving over de huisartsen in deze krant is steeds een opsomming van het standpunt van overheid en zorgverzekeraars. Naar aanleiding van de driedaagse huisartsenstaking wordt wederom een eerder artikel afgestoft en opgefleurd met wat couleur locale over de huisartsen in Arnhem (2 mei). Ter nuancering het volgende:

De werkbelasting is sterk gestegen, net als de kosten van praktijkvoering. Het overblijvende inkomen is gedaald. Het aantal huisarts-man/vrouw uren per consult neemt af.

Het nettoresultaat is vertrekkende huisartsen en verminderde aantallen aanmeldingen voor de huisartsenopleiding. Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal die er nu al in resulteert dat er Nederlanders zonder huisarts zijn. Deze tendens zet door, tenzij niet alleen de opleidingscapaciteit vergroot wordt, maar ook het vak van huisarts weer concurrerend is op de arbeidsmarkt.

    • A.J. Poot
    • Zoeterwoude Rijndijk