Fabrikant vaccin bestraft

Een Franse rechter heeft Smithkline Beecham, een fabrikant van het vaccin tegen hepatitis-B, veroordeeld tot schadevergoeding aan twee vrouwen die aan de neurologische aandoening multiple sclerose (MS) lijden.

Het Hof van Beroep in Versailles vond dat er een verband bestaat tussen toediening van het vaccin en bepaalde gevallen van MS. Het Hof erkent dat het verband wetenschappelijk niet bewezen is, maar baseert zijn arrest op ,,ernstige, precieze en eensluidende aanwijzingen''. Smithkline gaat in cassatie. Het bedrijf is in grootte, na Aventis Pasteur, de tweede leverancier van het vaccin op de Franse markt.

Het arrest is de voorlopige slotsom van een al vijf jaar durende controverse.

Het verband tussen het hepatitis-B-vaccin en bepaalde auto-immuunziekten, zoals MS, werd voor het eerst gesuggereerd nadat in 1996 een jonge vrouw verlamd raakte enkele dagen na vaccinatie. Een eerste vonnis erkende het verband, hoewel wetenschappers het onbewezen achtten. In mei vorig jaar kregen zeven verpleegkundigen en artsen een schadevergoeding toegewezen, omdat zij beweerden arbeidsongeschikt te zijn geworden na vaccinatie. Een commissie die hun klachten had onderzocht, was ook van mening dat er ,,een oorzakelijk verband'' bestond tussen hun gezondheidstoestand en de vaccinatie.

Er zijn nog rond 160 voornamelijk uit de gezondheidszorg afkomstige eisers van schadevergoeding, die zeggen slachtoffer te zijn geworden van het vaccin. De vaccinatie is in Frankrijk, net als in Nederland, voor ziekenhuispersoneel verplicht.

Frankrijk kent de hoogste graad van vaccinatie tegen hepatitis-B in het Westen. In 1994 startte de regering een campagne ter bevordering van vaccinatie tegen het hepatitis-B-virus bij jonge kinderen. De overheid vindt nog steeds dat vaccinatie geen risico's oplevert. Infectie met het hepatitis-B-virus kan leverontsteking (geelzucht) veroorzaken, die in tien procent van de gevallen chronisch wordt. Patiënten kunnen op termijn cirrhose en leverkanker krijgen.