Du Midi

In zijn artikel `Het vandalisme van de achteloosheid' (CS 27-4) schrijft H.J.A. Hofland dat naast de in 1934 gebouwde Apollohal de Cinéma Du Midi stond. De bioscoop dateert evenwel van twintig jaar later. De gemeente heeft toen om onbegrijpelijke redenen een deel van de hal verpatst. Na de sluiting van de bioscoop hebben projectontwikkelaars geprobeerd om op die plek een kantoortoren gebouwd te krijgen. Na jaren van verwaarlozing heeft stadsdeel Oud-Zuid een paar maanden geleden het gebouw aangekocht, met het doel om het stadsdeelkantoor in het complex te huisvesten. Als dat niet doorgaat, behoudt de combinatie van Apollohal en het voormalige Du Midi in ieder geval een maatschappelijke bestemming. Dan kunnen de twee imposante ruimten na bijna vijftig jaar herenigd worden. Overigens lagen er vroeger tennisbanen op de plek waar nu de nieuwbouw van het Apollohotel staat. Nee, Amsterdam is er bij dit magnifieke knooppunt van waterwegen niet mooier op geworden.

    • Herman Wals Amsterdam