Borst willigt eis huisartsen niet in

Minister Borst (Volksgezondheid) weigert op korte termijn het kabinet meer geld voor de huisartsen te vragen. De zorgverzekeraars hebben volgens haar genoeg geld om aan een deel van de eisen tegemoet te komen. De verzekeraars willen wel extra geld op tafel leggen voor de praktijkkostenvergoeding, maar alleen als daarvoor in regionaal overleg bestedingsplannen zijn gemaakt.

Dit laatste zei directeur C. Bos van Zorgverzekeraars Nederland gisteren tijdens een actiebijeenkomst van huisartsen in Hengelo. Volgens Bos steunen de verzekeraars onder voorwaarden de claim voor hogere tarieven ter vergoeding van de praktijkkosten die de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bij het tarievenbureau CTG heeft ingediend. Hij vindt dat de verzekeraars de hoogte van de vergoeding moeten kunnen aanpassen aan de lokale omstandigheden. Bos zei overigens te verwachten dat de verzekeraars pas in het najaar toestemming van het kabinet zullen krijgen voor deze kostenstijging.

LHV-voorzitter T. Slagter, die eveneens aanwezig was, toonde zich tevreden over de toezegging van Bos. Volgens haar past die aanpak bij de aanbevelingen die onlangs werden gedaan voor een andere financiering van de huisartsenzorg door de commissie-Tabaksblat. Eerder tijdens de bijeenkomst maakte ze duidelijk dat er komende weken nog meer acties en stakingen op het programma staan. Daar wordt volgende week door het actiecomité van haar bond over beslist.

Borst ontving gisteren een delegatie van stakende huisartsen uit de Randstad. Deze lichtten bij de minister hun eisen toe. Maar Borst maakte hun duidelijk dat er wat haar betreft voor de huisartsen niet meer in zit dan de extra 300 miljoen gulden die het kabinet vorige week vrijdag beschikbaar stelde. ,,Ik heb gedaan wat ik kon en veel bereikt voor de huisartsen'', aldus Borst. Ze noemde het een ,,tragedie dat er zoveel geld is en dat de huisartsen toch alleen maar boos en teleurgesteld zijn''.

Inspecteur-generaal J.H. Kingma constateerde in Hengelo dat de huisartsenzorg in Nederland begint ,,af te brokkelen''. Hij signaleerde dat er op meerdere plaatsen in het land ,,witte plekken'' dreigen te ontstaan door het ontbreken van een huisarts. Hij zei dat hij Borst had geadviseerd op grote schaal artsen uit de omringende landen, die kampen met een artsenoverschot, aan te trekken.

Kingma zei voorts dat het voor de kwaliteit van de huisartsenzorg goed zou zijn als er landelijk gespreide centra komen waarin alle vormen van eerstelijnshulp (huisarts, fysiotherapie, apotheek, maatschappelijk werk, psycholoog) zijn ondergebracht en waarin de huisarts, net als medisch specialisten in het ziekenhuis, desgewenst als een vrije beroepsbeoefenaar kan werken. Hij vindt ook dat onderscheid moet worden gemaakt tussen huisartsen die zich met spoedeisende hulp bezig houden en degenen die `consultatieve geneeskunde' beoefenen.