Blair: crisis MKZ vrijwel bedwongen

Met de mededeling dat de Britse mond- en klauwzeerepidemie zo goed als bedwongen is, heeft premier Blair gisteren de laatste hindernis weggenomen om volgende week verkiezingen uit te schrijven voor naar verwachting begin juni.

Het virus is nog niet verslagen, maar met een sterk gedaald aantal nieuwe gevallen per dag – zes, tegen veertig op het hoogtepunt – ,,komt de finish in zicht'', zei Blair op de dag dat de verkiezingen oorspronkelijk waren gepland. Hij moest die wegens de MKZ-crisis uitstellen. Aangenomen wordt dat de premier dinsdag of woensdag het parlement zal ontbinden voor verkiezingen op 7 juni.

Blair zegde gisteren een bezoek aan Duitsland af, waar hij met bondskanselier Schröder een conferentie van Europese socialisten zou bijwonen, om zich ,,te concentreren op de nationale agenda''. Dat de campagne op het punt staat te beginnen bleek ook uit een stoet kranteneigenaren die gisteren Downing Street bezocht. Onder hen bevond zich ook Rupert Murdoch, eigenaar van The Times en van The Sun, de krant met de hoogste oplage die zijn lezers al eerder opriep Blair een tweede termijn te gunnen.

De premier schrijft vandaag in The Times dat het vijftig jaar oude Europese vluchtelingenverdrag aan herziening toe is. Hij wil dat het wordt ingericht om echte asielzoekers beter te helpen en oneigenlijke asielzoekers beter tegen te houden en sneller te laten terugkeren. Het artikel lijkt bedoeld als schot voor de boeg van de Conservatieve partij, die van immigratie een verkiezingsthema wil maken met de beschuldiging dat Labour ,,soft is voor illegale asielzoekers''. Dat is een van de weinige onderwerpen waarmee de Tories weerklank vinden onder potentiële Labourstemmers.

Tory-leider Hague riep zijn achterban gisteren op de moed niet te verliezen in het licht van de peilingen die Labour een voorsprong van tot twintig procentpunt geven. Hij herinnerde aan de Europese verkiezingen, vorig jaar, toen zijn partij een achterstand in de opiniepeilingen relatief goed inliep en aan de overwinning in de landelijke verkiezingen van Ted Heath, die vanuit achterstand in 1974 Labourpremier Harold Wilson versloeg. ,,We zijn klaar voor de strijd'', aldus Hague.

Het aantal nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer zou rond de verkiezingen gedaald moeten zijn tot één per dag, blijkt uit de jongste epidemiologische modellen. Blair zei gisteren dat de achterstand in het doden, begraven en verbranden van dieren is weggewerkt, dankzij de grootste logistieke operatie van het leger in vredestijd.

Tot nu toe zijn 2,4 miljoen dieren gedood en zijn 1.543 gevallen van mond- en klauwzeer bevestigd. De schade voor de landbouw is een miljard pond (3,7 miljard gulden) en de overheid heeft tot nu toe 600 miljoen pond aan compensaties uitbetaald aan gedupeerde veehouders. De toeristensector vreest dit jaar een verlies van vijf miljard pond te lijden.

    • Hans Steketee