Beperken van WW en WAO faalt

De vijf instellingen die de WW- en WAO-regelingen uitvoeren, doen te weinig aan hun wettelijke taak om mensen aan het werk te helpen en uitkeringen te beperken.

Ook bij de nieuwe organisatie, waar deze vijf instellingen in 2002 in opgaan, zal dit niet of nauwelijks uit de verf komen. Dat zegt voorzitter T. Witteveen van het College van Toezicht Sociale Verzekeringen naar aanleiding van het vandaag verschenen CTSV-rapport Uitkeren of reïntegreren. Daarin brengt het CTSV in kaart wat het GAK, Cadans, GUO, USZO en SfB doen aan `volumebeperking' van het aantal WW'ers en WAO'ers. ,,Dat levert een droevig beeld op'', zegt Witteveen.

Zo gebeurt het nauwelijks dat deze instellingen controleren of werkgevers zich inspannen hun zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Ook komt de bemiddeling naar scholing of sollicitatietrainingen zeer moeizaam op gang, en vaak alleen nadat de werkloze zelf daartoe initiatief heeft genomen.

Het CTSV legt de schuld niet bij de vijf uitvoerinstellingen. Witteveen: ,,Deze wettelijke taak wordt niet gefinancierd. De uitvoeringsinstellingen hebben er dus onvoldoende belang bij om activiteiten te ontwikkelen. Ook worden ze er niet op afgerekend''.

Bij de nieuwe organisatie, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen, zal dit volgens het CTSV niet veel anders zijn. ,,Er is niet in voorzien om aan het beperken van het aantal WW'ers en WAO'ers een prijskaartje te hangen. Dan zal het weer niet goed gebeuren'', zegt Witteveen. Hij denkt dat met meer gerichte investeringen in de uitvoering, er geld bespaard zal worden doordat er minder uitkeringen worden verstrekt.

Binnenkort doet de commissie-Donner aanbevelingen over beperking van de WAO. Het ziet er naar uit dat deze commissie zal voorstellen een scherper onderscheid te maken tussen mensen die niet meer kunnen werken en mensen die nog wel mogelijkheden hebben. De eerste groep krijgt een hogere uitkering en de tweede groep krijgt na verloop van tijd alleen nog WW of bijstand. ,,Wat je ook invoert, het succes zal afhangen van de uitvoering. Meer mensen zullen proberen volledig afgekeurd te worden. Je zult dus heel goed moeten gaan keuren. Iemand met een moeilijk te diagnostiseren ziekte als ME zou je een tijdje moeten kunnen observeren en niet in een gesprek van half uur keuren'', zegt Witteveen. Hij bespeurt bij de politiek ook weinig geduld om de maatregelen die afgelopen jaren zijn genomen een succes te laten worden.

    • Herman Staal