Ambassades delen met Duitsland

Nederland en Duitsland willen in sommige landen ambassades en consulaten gaan delen. Minister van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en zijn collega Fischer zullen de samenwerking eind volgende maand tijdens een gezamenlijke ambassadeursconferentie officieel bekrachtigen.

Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmorgen verklaard. In Bakoe, de hoofdstad van Azerbajdzjan, gebeurt dit overigens al. Daar is de Nederlandse zaakgelastigde bij de Duitse ambassade ingetrokken, terwijl beide landen voorbereidingen treffen voor een gezamenlijk consulaat in de Pakistaanse stad Karachi. Voorts overweegt Duitsland een vertegenwoordiging te openen onder het dak van de Nederlandse ambassade in Paramaribo.

,,Het idee is om de beschikbare middelen op een andere manier te gebruiken'', aldus een woordvoerder van het ministerie in Den Haag. ,,Daardoor krijg je meer mensen ter plaatse zonder dat je een heel nieuwe ambassade hoeft op te zetten.'' Het is nog niet duidelijk in welke andere plaatsen de samenwerking gestalte kan krijgen.

De samenwerking zal zich vooral tot huishoudelijke en consulaire aangelegenheden beperken. Ongeacht zijn nationaliteit zal de betreffende functionaris een Nederlandse visumaanvraag volgens de Nederlandse criteria blijven beoordelen en een Duitse aanvraag volgens de Duitse normen. Buitenlandse Zaken voorziet hiermee overigens geen problemen, omdat in het kader van het Schengenakkoord de visumpraktijk van de deelnemende landen toch al in hoge mate op elkaar is afgestemd.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling ook politieke en economische belangen door elkaars diplomaten te laten afwikkelen. Vooral bij de handelsbevordering, waarbij Nederland en Duitsland elkaars concurrenten zijn, zou dit tot een ongewenst belangenverstrengeling kunnen leiden.

De opzet is om door de samenwerking sterker te zijn vertegenwoordigd in het buitenland, niet om op deze manier het netwerk van de eigen vestigingen in den vreemde te verminderen, aldus de zegsman van Buitenlandse Zaken.

Duitsland heeft in het verleden wel eens gesuggereerd in kleinere Afrikaanse landen met een gezamenlijke EU-ambassade te werken. In de praktijk is van dit idee echter nog niets gekomen.

Dr. Edmund Duckwitz (52) wordt benoemd tot ambassadeur van Duitsland in Den Haag. Dat heeft de Duitse ambassade vanmorgen bevestigd. De jurist Duckwitz, die nu ambassadeur in Venezuela is, volgt Eberhard von Puttkammer op, die sinds 1996 ambassadeur in Nederland was.