ZENDMASTEN

Als duizenden mobiele bellers samenkomen op een normaal dunbevolkt gebied, kan het telefoonverkeer vastlopen. Dit is bij popfestivals het geval. Daarom krijgt bijvoorbeeld het festivalterrein in Landgraaf, waar Pinkpop jaarlijks plaatsheeft, een extra zendmast. Ook bij andere festivals, zoals Oerkracht en Dance Parade, plaatsen telecomaanbieders vaak extra zendmasten.

Telecombedrijf Libertel bijvoorbeeld houdt jaarlijks een agenda bij met de grootste evenementen in Nederland. Als de datum van het festival, de markt of het sportfestijn nadert, gaat Libertel na of het extra belcapaciteit kan regelen. De eerste stap is het bijstellen van het bestaande netwerk: de antennes worden dan zo gericht dat ze een groter gebied beslaan. Als er dan nog niet voldoende mensen tegelijkertijd kunnen bellen, worden er verplaatsbare zendmasten, ofwel `sites' geplaatst. De voorbereidingen voor het plaatsen hiervan beginnen vier à vijf maanden van tevoren met het aanvragen van vergunningen. De daadwerkelijke plaatsing geschiedt een dikke week voordat het festival begint.

Als de sites niet geplaatst worden, kan er tijdens de festivals congestie optreden. Er kan dan niet meer mobiel gebeld worden, of mensen moeten lang wachten voordat ze kunnen bellen.