`Vals beeld belastingherziening'

Ten minste dertig procent van de Nederlandse huishoudens is er bij de belastingherziening meer dan vier procent in inkomen op achteruitgegaan. Dit is in strijd met het beeld dat het ministerie van Financiën tot nu toe heeft opgehouden over de gevolgen van de stelselherziening.

Dat concludeert universitair hoofddocent fiscale economie Steven van Eijck van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een onderzoek naar de inkomenseffecten van de belastingherziening. Het beeld dat bij de invoering geschetst is, namelijk dat iedereen erop vooruit zou gaan, is volgens Van Eijck dan ook ,,misleidend en overwegend onjuist'', zo schrijft hij in het economenblad ESB.

Het ministerie van Financiën kon vanmorgen nog niet inhoudelijk op de bevindingen van Van Eijck reageren. Een woordvoerder laat weten de uitkomsten ,,onwaarschijnlijk'' te vinden. ,,Andere onderzoeken, van de FNV en van het Planbureau, geven hele andere uitkomsten. We hebben dit onderzoek

opgevraagd en gaan ermee rekenen.''

Financiën is bij de behandeling van het stelsel uitgegaan van individuele belastingplichtigen, terwijl Van Eijck bij zijn berekeningen is uitgegaan van huishoudens. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de samenstelling van de huishoudens, de sociaal-economische achtergrond en de inkomens- en vermogenspositie. Hij tekent daarbij aan dat hij geen rekening heeft gehouden met reis- en autokostenforfaits, aftrek van lijfrente en inkomsten uit onroerende zaken. Volgens hem zijn deze maatregelen dusdanig individueel dat doorrekening ervan aan het algemene beeld geen afbreuk doet.

Van Eijck concludeert nu dat de ingezette lastenverlichting zeer ongelijk verdeeld terecht is gekomen. Met name ouderen gaan er op achteruit, pensioenontvangers met gemiddeld 2 procent. Mensen die niet werken maar wel eigen vermogen hebben, alimentatie krijgen of een studiebeurs hebben, zien hun inkomen er daarentegen met gemiddeld 25 procent op vooruitgaan. Op 1 januari dit jaar is het nieuwe belastingstelsel in werking getreden. Om ervoor te zorgen dat iedereen er in inkomen op vooruit zou gaan bij de stelselherziening is ruim 6 miljard gulden aan `smeergeld' (lastenverlichting) opgenomen in de invoering. In de zogenoemde inkomensplaatjes van Financiën zouden alle inkomensgroepen erop vooruitgaan.

ACHTERGROND : pagina 15