`Spiraal van prijzen en lonen dreigt'

Het gevaar dreigt van een loon-prijsspiraal in de Nederlandse economie. Daardoor zou de inflatie die dit jaar piekt op 4 procent, ook volgend jaar hoog kunnen uitvallen.

Dit schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in zijn halfjaarlijkse Economic Outlook, die vanmorgen is vrijgegeven. De Nederlandse economie groeit volgens de OESO dit jaar met drie procent en volgend jaar met 2,8 procent. De inflatie komt volgens de organisatie dit jaar op 4 procent, maar kan volgend jaar terugzakken naar 2,3 procent. De OESO waarschuwt echter dat de inflatie hoger kan uitvallen. ,,In het licht van de relatieve kracht van de economie lijkt het grootste risico een versnelling van de lonen die, samen met een verdere versoepeling van het begrotingsbeleid, kan resulteren in een loon-prijsspiraal die de vooruitzichten voor concurrentiekracht en werkgelegeneheid ondermijnt.'' De OESO maant de Nederlandse regering haast te maken met het verhogen van de arbeidsparticipatie, om zo de druk op de arbeidsmarkt te verminderen.

De projecties van de OESO voor de economie van de industrielanden is licht positiever dan de ramingen van het Internationale Monetaire Fonds vorige week. De OESO zelf noemt de eigen projecties ,,relatief optimistisch''. De Amerikaanse economie groeit dit jaar met 1,7 procent en in 2002 met 3,1 procent. De euro-economie groeit dit jaar met 2,6 procent en volgend jaar met 2,7 procent, terwijl Japan met respectievelijk 1,0 en 1,1 procent groeit. Wel wordt gewaaarschuwd voor een verdere correctie op de aandelenmarkten, die met name in de Verenigde Staten de economische groei verder kan drukken.

De OESO schaarde zich vanmorgen achter het IMF door te suggereren dat er ruimte is voor een renteverlaging door de Europese Centrale Bank. De organisatie stelt dan ,,enige versoepeling'' van het rentebeleid in de komende maanden is ingecalculeerd, en dat een agressievere versoepeling mogelijk zijn als de groeivertraging in de economie doorzet. De inflatiedruk in de euro-economie is volgens de OESO laag.

Gisteren nam de druk op de ECB al toe, na de publicatie van de Europese inkoopmanagersindex (PMI) die wordt bijgehouden door het persbureau Reuters. De PMI daalde in april van een waarde van 51,2 tot 49,3. Een waarde van onder de vijftig valt samen met een krimp van de industriële productie. Frankrijk, Italië en Duitsland, samen goed voor 70 procent van de euro-economie, trokken de PMI naar beneden. Met name in Frankrijk en Duitsland daalden de orders. De PMI van de euro-economie daalt al 12 maanden achtereen. Verwacht wordt echter dat de euro-inflatie over april zal zijn gestegen vanaf het niveau van 2,6 procent in maart.