Ook stakingen elders in de zorgsector op til

In de zorg groeit de onrust onder (para)medici en het verplegend personeel. Terwijl de huisartsen vandaag voor de tweede achtereenvolgende dag staken, dreigen nu ook de tandartsen en fysiotherapeuten met acties. Maandag beginnen de bonden met de eerste acties in de ziekenhuizen na het vastlopen van de CAO-besprekingen.

Net als de huisartsen willen fysiotherapeuten en tandartsen compensatie voor de sterk gestegen premies van de verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Ze verwijten minister Borst (Volksgezondheid) dat ze haar belofte niet nakomt om deze kosten te compenseren.

Vandaag staakt meer dan 80 procent van de huisartsen. In veel gebieden ligt dit percentage volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) zelfs boven de 90 procent. De staking van de huisartsen, die gisteren begon, heeft nog niet tot onoverkomelijke problemen geleid, aldus de LHV. In de meeste regio's blijken de getroffen noodvoorzieningen, zoals zondagsdienst draaiende huisartsenposten of extra hulp in ziekenhuizen, naar behoren te functioneren. Niet overal is duidelijk waar patiënten in noodgevallen terecht kunnen. De LHV heeft haar leden gevraagd meer aandacht te besteden aan voorlichting.

In een aantal regio's raakten gisteren de telefonische meldpunten overbelast. In de loop van de middag zou een delegatie van huisartsen uit de drie grote steden een petitie aan Borst aanbieden. Daarin leggen zij uit wat hun grieven tegen haar beleid zijn.

De klachten van fysiotherapeuten en tandartsen zijn mede het gevolg van afwijzing door de minister, vorige maand, van door het tarievenbureau CTG voorgestelde doorberekening van de gestegen premies in de tarieven. Dit gebeurde toen om juridisch-technische redenen: zij moest volgens de wet een beslissing nemen op een moment dat het overleg in het kabinet over extra geld nog niet was afgerond.

De benodigde 190 miljoen is volgens Borst nu wel beschikbaar. Het CTG is gevraagd op korte termijn een nieuw voorstel te doen. De compensatie betreft premieverhoging in 1999 en 2000. [Vervolg ACTIES: pagina 7]

ACTIES

In Leeuwarden gaat de keuken 'plat'

[Vervolg van pagina 1] Die was toen ook al exceptioneel hoog. Met name de premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is dit jaar met vele tientallen procenten gestegen. Alvorens die kosten te vergoeden doet het CTG in opdracht van Borst onderzoek naar de oorzaak en rechtmatigheid van die stijging.

De tandartsen willen ook een betere vergoeding voor hun werkzaamheden. Ze gaan niet staken om dit af te dwingen, maar bezinnen zich op andere actievormen. De tandartsen eisen 435 miljoen gulden extra. Als eerste stap hebben ze een convenant opgezegd dat voorziet in een andere organisatie van de mondzorg.

In de noordelijke ziekenhuizen begint het verpleegkundig personeel maandag met acties, zo hebben de vakbonden gisteren gezegd na afloop van het overleg met de werkgevers over een nieuwe cao. In Leeuwarden gaat dan de keuken `plat', woensdag staakt het personeel in de operatiekamer van tien ziekenhuizen. Volgens de bonden weigeren de ziekenhuizen hun eisen in te willigen en houden de werkgevers te star vast aan hun eis de werkweek te verlengen van 36 tot 38 uur. De ziekenhuizen hadden de bonden opgeroepen om gisteren het overleg te hervatten, nadat ze dat zelf eerder hadden gestaakt omdat de bonden niet wensten te praten over verlenging van de werkweek.

De ziekenhuizen konden gisteren ook niet concreet ingaan op de salariseisen omdat nog niet precies bekend is hoeveel extra geld er voor de nieuwe cao beschikbaar is.

HOOFDARTIKEL: pagina 9