Nederlandse Marokkaan toegelaten

De 26-jarige Nederlands-Marokkaanse Brahim Adame heeft van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) alsnog een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen.

Op 27 februari dit jaar berichtte deze krant over de afgewezen aanvraag van Brahim. Enkele weken na deze publicatie werd hij uitgenodigd door de IND om door een ambtelijke commissie te worden gehoord. De commissie oordeelt nu dat hij een verblijfsvergunning moet krijgen, omdat hij in Nederland is geboren en opgegroeid en omdat Nederland voor hem ,,het meest aangewezen land'' is om te wonen.

Brahim Adame is geboren in Venray en werd door zijn ouders vlak voor zijn tiende verjaardag meegenomen naar Marokko. Hij kon in Marokko niet aarden, voelde zich meer Nederlander dan Marokkaans en werd gepest met zijn handicap (een korter rechterbeen) en zijn gebrekkige kennis van de Arabische taal. Een terugkeer naar Nederland werd afgewezen, omdat hij deze pas op zijn 21ste indiende. Te laat, volgens de IND.

Op zijn 24ste kwam hij met hulp van R. van Stevendaal en diens partner naar Nederland, op een toeristenvisum. Hij volgt een opleiding en woont bij Van Stevendaal in Wijk bij Duurstede. Zij dienden een aanvraag voor een verblijfsvergunning in.

De regelgeving van de IND schrijft voor dat iemand die voor zijn negentiende vijf jaar legaal in Nederland heeft gewoond, recht heeft op een verblijfsvergunning. Er moet dan echter wel worden aangetoond dat ,,er zodanige banden met Nederland zijn dat dit aan te merken is als meest aangewezen land'' Volgens de IND was dit niet het geval, omdat Brahim langer in Marokko dan in Nederland had gewoond.

Psychologen stelden echter vast dat Brahim zich in Nederland beter thuisvoelt dan in Marokko omdat hij ,,geen binding met de Marokkaanse cultuur'' heeft. Ook het Bureau Medische Advisering van de IND voorzag problemen bij terugkeer naar Marokko.

De advocaat van Brahim, P. Stronks, vond dat de beslissing van de immigratiedienst ,,vol fouten'' zat en tekende bezwaar aan. Dit bezwaar is nu gehonoreerd.

    • Yasha Lange