Jeugd Oude Pekela krijgt bekeuring

De politie Groningen gaat proces-verbaal opmaken tegen een zestal jongeren uit Oude Pekela die dinsdagavond de Hitlergroet brachten voor televisiecamera's van TV Noord.

Dat gebeurde tijdens een dreigende confrontatie tussen een groep bewoners van het onlangs geopende asielzoekerscentrum (azc) in het dorp en een groep jeugdige Pekelders. Volgens de politiewoordvoerder is dergelijk racistisch gedrag niet te tolereren. ,,Dit pakken we aan, ook al gaat het om jongetjes van twaalf, dertien jaar.''

Het was al enkele dagen onrustig in het dorp. Afgelopen weekend werd volgens de politie een asielzoeker mishandeld na een woordenwisseling met enkele jongeren uit het dorp. Beide groepen van ongeveer dertig man kondigden aan de ruzie maandagavond uit te vechten. De politie wist hen toen uit elkaar te houden.

Dinsdagavond echter moesten naar schatting twintig ME'ers in actie komen om een nieuwe confrontatie tussen beide groepen te voorkomen. Enkele tientallen jonge asielzoekers wilden gewapend met knuppels, staven en stokken, de dorpsjeugd te lijf gaan. De ME dreef ze terug het centrum in. Twee inwoners, een asielzoeker en een autochtoon, werden aangehouden. De asielzoeker omdat hij stenen naar de ME gooide en de Pekelder wegens het zwaaien met een hondenketting. Beiden werden na verhoor op vrije voeten gesteld.

Loco-burgemeester E. Kaldijk riep de jongeren gisteravond op het hoofd koel te houden en gedrag dat als provocerend kan worden vertaald achterwege te laten. Ook de leiding van het azc drukte de jongeren in het centrum op het hart niet op provovaties in te gaan. De gemeente schakelt jongerenwerkers in om in gesprek te gaan met de probleemjongeren. Volgens Kaldijk wordt de opvang van asielzoekers onder de bevolking breed gedragen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Pekela is het ,,geen gemakkelijke opgave'' de betreffende groep te traceren en te benaderen. ,,We proberen via diverse jongerenwerkers met hen in contact te komen.'' Hij onderstreept dat diverse inwoners van Pekela zich distantiëren van de ongeregeldheden. ,,De laatste dagen kregen we talloze telefoontjes van dorpelingen die zich wilden aanmelden als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum.''

Het azc werd gisteravond bewaakt door de politie, maar volgens een woordvoerster van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het er gisteravond en vanmorgen ,,heel rustig.'' Een aantal bange bewoners heeft, naar aanleiding van de ongeregeldheden, overplaatsing naar een ander centrum aangevraagd.