Gezagsdragers 2

Door wethouder Buursink van Enschede lof toe te zwaaien als de ,,integere wethouder die besloot dat politieke verantwoordelijkheid door burgers alleen kan worden begrepen indien politieke consequenties worden getrokken'', maar door mevrouw de wethouder Koopmans niet in één adem met hem te noemen, doet Wim Derksen (NRC Handelsblad, 27 april) haar onrecht. Ook zij nam immers haar verantwoordelijkheid in politieke zin en trad eigener beweging af. Anders ook dan de heer Buursink besloot zij, ook al stond haar besluit tot aftreden tevoren al vast, in het openbaar volledige verantwoording af te leggen.

Het zijn twee voorbeelden van gezagsdragers op lokaal niveau die als integere mensen moedig hun verantwoordelijkheid voor de publieke zaak ernstig namen en uit feilen, ook al was het schuldeloos, persoonlijke consequenties trokken. Dat geen van onze individueel verantwoordelijke kabinetsleden blijk heeft gegeven uit hetzelfde hout gesneden te zijn, maar zijn aanblijven excuseert met de bewering dat niemand beter in staat is fouten te herstellen dan hij die ze heeft (laten) begaan, is dat het kaliber van bestuurder dat we ons werkelijk wensen?

    • E.E van der Schaaf