Gezagsdragers 1

Als de ernst van het gebeuren in Enschede moet worden afgemeten aan de gevolgen daarvan voor de eigen positie van de verantwoordelijke leden van het kabinet, dan valt het daarmee blijkbaar dus wel mee (NRC Handelsblad, 26 april). Als ter compensatie beloofd wordt dat zal worden opgetreden, dan zal de ernst daarvan ook wel dienovereenkomstig in overeenstemming zijn met de inschatting van diezelfde bewindslieden: niet zo heel ernstig dus. Ik heb in dat optreden daarom niet het minste vertrouwen.

Als zij waren afgetreden hadden hun opvolgers er zeker meer werk van gemaakt, omdat de ernst dan ook echt tot hen zou zijn doorgedrongen. Er zou dan misschien zelfs serieus werk worden gemaakt van de door de commissie-Oosting bepleite cultuuromslag. Mijn vertrouwen in politici en politiek is opnieuw afgenomen. Waarom zeggen ze niet gewoon, dat ze er eigenlijk niet veel aan kunnen doen? Dat zou tenminste eerlijk zijn en vermoedelijk dichter bij de waarheid.

    • A.F. Feith