Euro ook in peso

Het Argentijnse Huis van Afgevaardigden heeft vannacht met overgrote meerderheid ingestemd met de koppeling van de peso aan zowel de euro als de dollar. Met deze zogenoemde dubbele convertibiliteit wil minister van Economische Zaken Domingo Cavallo de Argentijnse economie minder afhankelijk maken van de Amerikaanse dollar.

Momenteel is de peso gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Volgens het vannacht aangenomen wetsvoorstel treedt de dubbele convertibiliteit in werking op het moment dat de euro op gelijke hoogte zal komen met de Amerikaanse dollar. De Argentijnse centrale bank zal dan voor iedere uitgegeven peso vijftig dollarcent en vijftig eurocent in voorraad houden. Volgens Cavallo houdt de dubbele convertibiliteit beter rekening met het feit dat Argentinië meer exporteert naar Europa dan naar de Verenigde Staten. Een euro is nu 89 dollarcent waard.

De afgevaardigden van peronistische oppositie waren niet gebonden aan een stemdiscipline. Volgens de woordvoerder van de regerende Alliantie komt de wet tegemoet aan de door de peronistische oud-president Menem geopperde bezwaren van algehele dollarisatie van Argentinië, waardoor een devaluatie van de peso niet meer mogelijk is.

Na de koppeling aan de euro zal bij een toekomstige waardevermindering van de Europese munt ten opzichte van de dollar de dubbele convertibiliteit in stand blijven.