Die backstagepas is elk jaar weer kicken

Ook bij kleine festivals wordt achter de schermen maanden hard gewerkt. `In de festivalweide lopen nu nog steeds paarden.'

WEITJEROCK, ZO HEET HET festival dat deze zomer voor de derde keer in de polder van Zeeuws-Vlaanderen zal worden gehouden. Locatie: Krabbegat 2. Baldadige voorbijgangers hebben de tekst op het bordje van het waaierige landweggetje veranderd in `Krabmegat'. Terwijl Paul Hendrikse (36) er langsrijdt, ziet hij de stoet muziekfans in gedachten al voor zich. Enthousiast wijst hij naar een weiland, vijfhonderd meter verderop. ,,Daar moeten de parkeerplaatsen komen', zegt hij. Bezoekers kunnen net zo makkelijk pal naast het festivalterrein parkeren, maar ,,het hoort er nu eenmaal bij dat ze eerst een stuk moeten lopen'.

Behalve verzekeringsagent is Hendrikse een van de vijf bestuursleden van Stichting Weitjerock. Het bestuur vergadert regelmatig, op vrijdagavond. Voor het komende festival, dat op 28 juli zal plaatshebben, werd de eerste vergadering al in september vorig jaar belegd. Vice-voorzitter en elektrotechnicus Peter van Hanegem (31) houdt ook deze avond de notulen bij. Bijvoorbeeld dat voorzitter Mike Jansen afwezig is ,,omdat hij zo nodig naar een concert moest'. Ook Chris Cornelis (26) en Niek Hulleman (21) beklagen zich hierover.

Plechtig worden alle agendapunten afgewerkt. Is de laatste band al bekend? Welke van de twee ontwerpen zal op het kaartje verschijnen? Hoe zit het met de posters en T-shirts? Na de koffie komen de eerste Belgische Jupilers op tafel. Hulleman is bezorgd over de festivalweide: ,,Daar lopen nog steeds paarden in', zegt hij verontwaardigd. Verder moet de persmap in gereedheid worden gebracht. In de kelder van de plaatselijke juwelier heeft over een paar weken de persconferentie plaats.

Drie jaar geleden was alles nog eenvoudig. Weitjerock was een illegaal feestje, waar een handvol bandjes uit de buurt speelden op een zelfgetimmerd podium. ,,We hadden toen geen tijd om een vergunning aan te vragen', zegt vice-voorzitter Van Hanegem. Van de 350 bezoekers betaalde ongeveer twee derde een toegangsprijs. De rest moest optreden, bier tappen of helpen opbouwen. Rolkarton in het omringende prikkeldraad moest het uitzicht van niet betalende polderbezoekers belemmeren. Een barbecue deed de rest.

Een jaar later was niet alleen het podium fors gegroeid, maar stond er ook een geluidstoren met een omvang à la Woodstock. Portiers controleerden de achthonderd bezoekers op polsbandjes en bandleden op backstagepasjes. Naast regionaal talent was er nu ook een waardige afsluiter gevonden. De bekende Belgische band Gorki lokte veel publiek. Na afloop van het festival volgde nog een vuurwerkshow met veel spektakel.

De groei heeft het bestuur niet ongemoeid gelaten. Inmiddels zijn de vijf leden ondergebracht in maar liefst zeven commissies: bands, sponsoring, weide, website, personeel, horeca en public relations. Cornelis meldt dat er een ,,waterdichte begroting' is van 62.000 gulden. Naast kaartverkoop en de opbrengst van consumpties komt er geld binnen via subsidies en sponsors. Op de website (www.weitjerock.com) flitsen ze voorbij: visgroothandel Noordzee, café La porte d'Or en camping de Pannenschuur. Verder zijn particuliere bijdragen welkom. Wie vijfentwintig gulden overmaakt, wordt `Vriend van Weitjerock'.

Al het geld gaat op in het festival, zegt Cornelis. Omdat er dit jaar zo'n groot aantal bands is aangetrokken, moest er een tweede podium gebouwd worden. ,,Verder kopen we allerlei soorten prullaria die het festivalgevoel versterken.' Alle 80 vrijwilligers uit de nabij gelegen dorpen krijgen een T-shirt. ,,Die backstagepasjes met daarop `all areas' vind ik elk jaar kicken', roept bestuurscollega Hendrikse uit. ,,En dat wij als bestuur een andere kleur T-shirt dragen.'

Speelden de bands van het eerste uur nog voor consumptiebonnen, de grotere namen komen met contracten vol eisen. Zo eist de Vlaamse band De mens een koelkast met frisdrank en vers fruit, twee kratten bier en een fles whisky. Bovendien willen de bandleden ook de omvang van het podium bepalen. Al te veel kan de festivalorganisatie daar niet tegen inbrengen. ,,We mogen niet het risico lopen dat ze weigeren te spelen', zegt Van Hanegem. De andere publiekstrekker, Bettie Serveert, treedt alleen op als er achter het podium een douche komt.

Als uiteindelijk alle schetsen en bouwtekeningen van het terrein zijn goedgekeurd, concludeert Cornelis: ,,Als we uitgaan van 800 bezoekers denk ik dat het weitje nu wel vol is.' Van Hanegem verheugt zich al op het moment dat alles achter de rug is en hij 's nachts door het weiland kan slenteren. ,,Dan denk ik: dit hebben we toch maar mooi even geflikt. En zweef ik tien centimeter boven de grond.'

    • Frank Provoost