Wahid geeft geen aandacht aan berisping

President Wahid heeft vandaag in een korte televisierede parlement, politie, leger en burgers van Indonesië bedankt voor ,,de goede afloop van de jongste politieke gebeurtenissen''.

Hij repte echter met geen woord over de nieuwe waarschuwing die hij maandag kreeg van het parlement.

Wahid heeft gisteren en vandaag intensief overleg gepleegd met zijn vice-president – Megawati Soekarnoputri – zijn kabinet en met de generale staf van de strijdkrachten, waarbij volgens woordvoerders het parlementaire `memorandum' wel degelijk ter sprake kwam. In de speech, die vanmorgen werd opgenomen en vanmiddag drie uur plaatselijke tijd werd uitgezonden door de staatstelevisie, hield hij zich echter op de vlakte. De president wijdde waarderende woorden aan het parlement, waarmee hij in een mini-oorlog is verwikkeld, en aan het Volkscongres, het hoogste college van staat dat hem deze zomer kan afzetten als hij in de ogen van het parlement zijn leven niet betert.

Wahid schetste in kort bestek de grondwettige taakverdeling tussen de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. ,,De regering regeert opdat het land vooruitgaat, het parlement maakt wetten en het Volkscongres ziet erop toe dat de regering niet afwijkt van het rechte spoor.'' Het was alsof hij wilde zeggen: schoenmaker, hou je bij je leest. Hij herinnerde er fijntjes aan dat de regering 162 wetsontwerpen heeft ingediend bij het parlement en drong aan op een spoedige behandeling. Wahid besloot met de oproep aan alle burgers om hun bijdrage te leveren aan de opbouw van de economie ,,opdat Indonesië in de gemeenschap van volkeren de plaats krijgt die het gezien de omvang van zijn bevolking en grondgebied toekomt''.

Minister van Buitenlandse Zaken Alwi Shihab, een vertrouweling van de president, ontkende vanmorgen dat kabinetsleden Wahid dezer dagen zouden hebben aangeraden de eer aan zichzelf te houden en vrijwillig af te treden.

Vice-president Megawati Soekarnoputri is blijkbaar hersteld van de `griep' die haar vorige week, na een uitstapje naar het vakantie-eiland Bali, overviel. Gisteren leidde ze de bestuursvergadering van haar partij, de PDI-P, en vanmorgen hield zij haar wekelijkse werkontbijt met Wahid, dat ze vorige week oversloeg. Volgens een woordvoerder heeft Megawati het PDI-P-bestuur voorgesteld naar aanleiding van het jongste memorandum een spoedberaad te beleggen van alle partijleiders. Dat wil zeggen zonder Wahid, want die is geen voorzitter van zijn eigen Partij van het Nationale Ontwaken (PKB), die maandag tegen het `memorandum' stemde.