Voogd jonge asielzoekers is woedend

Stichting De Opbouw, de voogdij-instelling voor minderjarige asielzoekers, is woedend over maatregelen van staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) om het aantal minderjarige asielzoekers terug te dringen.

Volgens de Opbouw worden ,,de belangen van kinderen ondergeschikt gemaakt aan het vreemdelingenbeleid''. Vooral voor alleenstaande asielzoekers onder de veertien jaar zijn de plannen ,,desastreus'', aldus E. Faber van de Opbouw. De voogdij-instelling vindt het ,,pedagogisch onverantwoord'' om kinderen na drie jaar in de opvang terug te sturen.

Kalsbeek stuurde haar nota over minderjarige asielzoekers, zogeheten ama's, gisteren naar de Tweede Kamer. De nota bevat een serie maatregelen om de komst van ama's naar Nederland te beperken en hen sneller uit de opvang te kunnen zetten als ze geen verblijfsvergunning krijgen. Ook moet meer gedaan worden aan terugkeer naar het land van herkomst.

Volgens Kalsbeek zijn de maatregelen nodig. Zij benadrukte gisteren dat naar schatting tachtig procent van de 6.700 ama's die vorig jaar asiel vroegen, geen recht op een verblijfsvergunning heeft. Zij zullen worden opgevangen in een `terugkeercentrum'. Daar mogen ze blijven tot ze 18 jaar zijn. Daarna moeten ze terug, en als dat niet lukt worden ze op straat gezet.

De ama's blijken vrijwel allemaal (95 procent) in Nederland te arriveren zonder paspoort of papieren. Dit maakt het moeilijk hun identiteit en land van herkomst vast te stellen. Als zij hierover liegen of niet meewerken aan het vaststellen van hun identiteit, verliezen zij voortaan de kans op een verblijfsvergunning.

Een ander probleem dat Kalsbeek wil aanpakken is de grootschalige smokkel van ama's. Naar schatting 95 procent zou met behulp van mensensmokkelaars naar Nederland komen. Kalsbeek wil de grenscontroles opvoeren en smokkelroutes in kaart brengen. Het door Kalsbeek voorgestelde beleid moet het ook mogelijk maken te bezuinigen op de kosten voor de opvang van asielzoekers, wat voorzien is in het akkoord over de begroting voor volgend jaar.

Volgens de Opbouw is het terugkeerbeleid, centraal in de plannen van Kalsbeek, ,,tot mislukken gedoemd.''

Alle ama's die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning moeten voortaan terug, zoals dat ook voor asielzoekers geldt. De Opbouw vreest echter dat dit niet zal gebeuren en dat ,,kinderen in de illegaliteit en daaraan verbonden verschijnselen van prostitutie en criminaliteit zullen verdwijnen.''