Verkeerd gebruik pillen kostbaar

Verkeerd gebruik van medicijnen kostte de Amerikaanse samenleving vorig jaar 177 miljard dollar. In vijf jaar tijd zijn de kosten meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers Frank Ernst en Amy Grizzle van de universiteit van Arizona in Tucson. Hun studie is vorige maand gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of the American Pharmaceutical Association.

Ook in Nederland komt het vaak voor dat patiënten zich niet aan hun medicatie houden. Volgens verschillende ramingen houdt zo'n 50 procent zich niet aan de medicatie. Bij chronische aandoeningen, waarbij patiënten lange tijd medicijnen moeten slikken, ligt dat percentage nog hoger. Hoeveel kosten dit probleem in Nederland met zich meebrengt is echter niet duidelijk.

Ernst en Grizzle zien het verkeerd gebruik van medicijnen als een ,,serieus medisch en economisch probleem'' voor de Amerikaanse samenleving. Vorig jaar werd in de Verenigde Staten in totaal 1,1 biljoen dollar uitgegeven aan gezondheidszorg. Daarvan verdwijnt volgens hun berekening 16 procent naar de behandeling van patiënten van wie de medicatie niet klopte. De kosten hiervan zijn ruim anderhalf keer zo groot als de totale uitgave aan medicijnen in Amerika, die vorig jaar 105 miljard dollar bedroeg.

Volgens de auteurs schrijven artsen lang niet altijd het juiste medicijn voor, of ze geven de verkeerde dosis. Daarnaast houden patiënten zich niet altijd aan het recept. Ze slikken minder dan nodig is, of ze nemen een overdosis. Soms stoppen ze te vroeg met de therapie, of ze lassen een pauze van enkele dagen in.

Bovendien reageren patienten nogal eens overgevoelig op hun medicatie. Volgens Phrma, de koepelorganisatie van Amerikaanse farmaceutische bedrijven, wordt slechts de helft van alle voorgeschreven medicijnen op de juiste manier geslikt.

Door verkeerd gebruik van medicijnen kunnen patiënten klachten krijgen waardoor ze vervolgens moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, waar ze dan soms weer langdurige verzorging nodig hebben. Van de 177 miljard dollar aan kosten, was bijna 70 procent terug te voeren op ziekenhuisopnames, 18 procent op langdurige verzorging en 8 procent op artsbezoeken. Vorig jaar overleden 218.000 mensen door verkeerd medicijngebruik.

In 1995 waren dat er 198.000. In dat jaar werd ook een inventarisatie gemaakt, zoals Ernst en Grizzle die nu hebben gepubliceerd. Destijds bedroegen de kosten van verkeerd medicijngebruik `slechts' 76 miljard dollar. In de afgelopen jaren zijn met name de kosten voor ziekenhuisopname en langdurige verpleging sterk gestegen.

Volgens een vorig jaar gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie scoort het Amerikaanse gezondheidssysteem laag, vergeleken met andere westerse landen.

Hoewel de VS 13,5 procent van het bruto nationaal product uitgeven aan gezondheidszorg het hoogste ter wereld staat hun gezondheidszorg slechts op de 37e plaats, van de 191 landen die de WHO onderzocht.

    • Marcel aan de Brugh