Mag een meisje dat lingerie showde een kroon dragen?

Ook in Spanje heeft de partnerkeuze van de kroonprins tot discussie geleid. Zij het wel een discussie van een heel andere orde. De kandidate is fotomodel en showde lingerie.

Kan de kroonprins trouwen met een Noors model dat heeft geposeerd in damesondergoed? Deze vraag kwelt in toenemende mate aanhangers van het Spaanse koningshuis nu het er steeds meer op gaat lijken dat kroonprins Filips zijn oog heeft laten vallen op het Noorse fotomodel Eva Sannum. Daarmee lijkt na Nederland nu ook Spanje zich op te maken voor een ongemakkelijk debat over de partnerkeuze van het toekomstig staatshoofd.

De kwestie won de afgelopen week stevig aan belang nadat het weekblad Hola!, moeder aller roddelbladen, een reportage aan de affaire tussen prins en model wijdde. Hoewel het koningshuis geen enkel commentaar geeft, geldt zulks in Spanje als een officieuze bevestiging van de verhouding. Hola! mag dan wel roddelen, maar blijft altijd in het nette. En dus begon ook het meer serieuze deel van de monarchistische aanhang, vooral geconcentreerd in het conservatieve dagblad ABC, zich met de zaak te bemoeien.

Veel enthousiasme wordt er in monarchistische kring niet opgebracht voor de keuze van de kroonprins, zo blijkt. In bloemrijk proza worden de bezwaren opgedist in een reeks artikelen, die verdacht veel van een campagne weg heeft. Vooral de gedachte dat bij een onverhoopt verscheiden van Filips de natie zal worden gerepresenteerd door een buitenlands burgermeisje als regentes blijkt moeilijk te verteren. Dat het hier een voormalig lingeriemodel betreft is een regelrechte nachtmerrie.

Een dergelijk huwelijk is een ernstige fout, waarschuwde de officiële koningsbiograaf José Luis de Vilallonga, die volgens de concurrerende pers zijn bijdrage voor publicatie eerst netjes aan koning Juan Carlos had laten lezen. Het zou het Spaanse koningshuis verlagen tot het niveau van het Britse. Erger is welhaast ondenkbaar. De huidige koningin Sofía is tenminste nog opgegroeid als Griekse prinses, zo klonk het in monarchistische kring. Over het publieke geheim dat koning Juan Carlos zich de afgelopen jaren graag mocht vermeien met een uitgebreide reeks maîtraisses zwegen de commentatoren discreet.

In hoeverre de zaak ook daadwerkelijk op de spits zal worden gedreven moet nog blijken. Wezenlijk verschil met Nederland is dat de meerderheid van de Spanjaarden de monarchie beschouwen als een toevalligheid die met koning Juan Carlos ongemeen gelukkig is uitgepakt. Een koning in Spanje verdient de troon op basis van zijn eigen kwaliteiten. Bij lastposten onder de opvolgers kan de zaak net zo makkelijk weer worden opgedoekt, zo laat zich het gevoelen samenvatten. Tot dusver lijkt kroonprins Filips op verantwoordelijke wijze te worden klaargestoomd voor zijn functie, maar of hij er daadwerkelijk in slaagt zijn volk te overtuigen moet blijken.

Of de toekomstige koningin een Noors fotomodel is, doet buiten monarchistische kringen minder ter zake. Volgens peilingen vindt 62 procent van de Spanjaarden het geen enkel probleem. Dat de huwelijkspartner niet van adel is, lijkt zelfs eerder een aanbeveling gezien het feit dat 84 procent van de bevolking zich hiermee kan verenigen. En dat de kandidate in ondergoed heeft rondgelopen acht 77 procent van de Spanjaarden van geen enkel belang.

    • Steven Adolf