Lubbers in Afghanistan

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Ruud Lubbers, heeft vandaag en gisteren in Afghanistan gepleit voor een staakt-het-vuren om de humanitaire crisis in het land op te lossen. Vandaag spreekt hij in de afgelegen Afghaanse stad Faizabad met de anti-Talibaanalliantie. Gisteren sprak hij met vertegenwoordigers van de Talibaan zelf, de huidige machthebbers in het door oorlog verscheurde land dat ook nog eens kampt met de grootste droogte in dertig jaar. Lubbers pleit voor een wapenstilstand van zes maanden tot een jaar om internationale hulporganisaties in staat te stellen de verarmde bevolking van het land te helpen. Hij verwacht echter niet dat de wapens spoedig zullen zwijgen.