`Groeiend' verslag Blue Fox

Automatiseerder Blue Fox publiceert nu al een 'groeiend' jaarverslag over 2001. De hoofdstukken in het kersverse jaarverslag worden in de loop van het jaar steeds aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en gegevens. Zo wil het automatiseringsbedrijf de belegger tegemoetkomen. Er is octrooi aangevraagd op deze manier van verslaglegging.