Geen vertrouwen `groene' stroom

Nederlandse consumenten wantrouwen 'groene energie'. Zij zetten vraagtekens bij de natuurvriendelijke opwekking van deze stroom, weten onvoldoende over de prijs ervan en vrezen dat het hun huishoudelijke apparatuur aantast. Dit blijkt uit een enquête van het Centrum voor Marketing Analyses (CMA) onder vierhonderd huishoudens. Driekwart van de Nederlanders is er onterecht van overtuigd dat groene stroom veel duurder is en wantrouwt de natuurvriendelijke wijze waarop groene stroom is opgewekt. Desondanks denkt 40 procent over te stappen op groene energie.