Een klap van 1000 kiloton TMT

Met een AEX-index die aanschurkt tegen de 600 punten, geeft het weerstation van het Damrak aan dat er een voorlopig einde is aan de beurswinter van de afgelopen maanden. Hoe komt het dan dat de gevoelstemperatuur onder beleggers nog steeds beduidend lager is?

Het verschil kan zitten in de verschillende sectoren op de beurs. Op het hoogtepunt van vorig jaar bedroeg de totale marktwaarde van Nederlandse telecom-, media- en technologie-aandelen, doorgaans afgekort met TMT, 187 miljard euro. Zelfs na de aarzelende opleving van april is die waarde 58 procent gedaald tot 79 miljard euro. De TMT-aandelen verloren vanaf de piek 108 miljard euro – ruim 1000 `kiloton' TMT.

Alle overige aandelen op het Damrak, dus ex-TMT, verloren percentueel veel minder. Zij bereikten vorig jaar een piek in marktwaarde van 676 miljard euro, en staan daar nu met 592 miljard euro 12 procent onder.

Dat de gevoelswaarde kennelijk meer luistert naar de TMT-sector werd vorige week onderstreept in een onderzoek van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). In een econometrische analyse werd daarin vastgesteld dat het vermogenseffect van koersfluctuaties op de beurs per sector fors verschilt in Europa. Voor Duitsland, Frankrijk en Nederland samen schat het IMF dat koersfluctuaties van niet-TMT-aandelen voor 1 procent terug te vinden zijn in de bestedingen. Van elke 100 euro die aandelen aan waarde winnen (of verliezen) wordt 1 euro na twee jaar uitgegeven (of in de portemonnee gehouden). Voor TMT-aandelen is dat effect 4 procent, dus vier maal groter.

De verklaring van het IMF voor het verschil is plausibel. De brede verspreiding van aandelenbezit onder particulieren is in continentaal Europa een vrij recent fenomeen. En die particulieren zijn overwegend gestapt in aandelen die op dat moment populair waren. En dat zijn de KPN`s, UPC's en VNU`s. De Amerikaanse en Britse aandelencultuur is al veel ouder, en in die landen vindt het IMF dan ook een relatief groot vermogenseffect. Maar uit de berekeningen komt dat het vermogenseffect van TMT-aandelen met 4 procent in Angelsakische landen iets kleiner is dan niet-TMT-aandelen, waar het effect op 5 procent wordt geschat.

De conclusie is ironisch: gaan de Europeanen volgens Angelsaksisch voorschrift braaf over tot grootscheepse aandelenbeleggingen door het publiek, kiezen ze nu juist die sector waar de grootste klappen vallen. Net als de particulier, is ook de continentaal altijd nét te laat.

    • Maarten Schinkel