Bernhardprijs voor architecten H+N+S

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst is dit jaar toegekend aan H+N+S Landschapsarchitecten te Utrecht. De prijs bedraagt 100.000 gulden en wordt dinsdag 30 oktober uitgereikt in De Nieuwe Kerk te Amsterdam. H+N+S Landschapsarchitecten werd in 1990 opgericht door Lodewijk van Nieuwenhuijze, Dirk Sijmons en Dick Hamhuis. De laatste is inmiddels opgevolgd door Jandirk Hoekstra. Al voor 1990 werkten de oprichters aan gezamenlijke projecten op het gebied van landinrichting. In 1985 maakten zij al furore met het Plan Ooievaar, dat in samenwerking met enkele andere ontwerpers werd opgezet. Het plan behelsde een nieuwe, op ecologische uitgangspunten gebaseerde, aanpak van de waterhuishouding in het rivierengebied. Door hun complexiteit en omvang kunnen projecten op het gebied van landschapsarchitectuur onmogelijk als prestatie van een individu worden opgevat. Vandaar dat de jury de Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst 2001 aan H+N+S als eenheid heeft toegekend voor hun inmiddels `respectabele' oeuvre. De jury bestond uit Lodewijk Baljon, Marie-Hélène Cornips (voorzitter), Titus Eliëns, Bernard Hulsman en Maike van Stiphout.