Berlijn: bedrijven beter beschermen

Duitsland wil opnieuw met andere lidstaten van de Europese Unie praten over een betere bescherming van bedrijven in de EU tegen vijandige overnames. Dit hebben Duitse diplomaten in Brussel in het reguliere diplomatieke overleg met de andere EU-lidstaten te kennen gegeven. Hoge Brusselse functionarissen bevestigen dat de Duitse regering een heropening van het debat over ,,defensieve maatregelen'' van ondernemingen wenst. Duitsland gaat hiermee in tegen de wens van de Europese Commissie en een meerderheid van lidstaten die vorig jaar al akkoord gingen met een ontwerp-overnamerichtlijn, die overnames in de EU juist wil vergemakkelijken om de Europese economie te versterken.

De Duitse wens komt juist nu een delegatie van de lidstaten en het Europees Parlement in een zogenoemde conciliatieprocedure naar een compromis zoeken over een Europese overnamerichtlijn. De ontwerp-richtlijn werd vorig jaar december sterk afgezwakt, toen het Europees Parlement instemde met amenderingen van Duitse Europarlementariërs. Volgens deze wijzigingen mag het management van een bedrijf een overname tegenhouden met een `gifpil' (bv. uitgifte van nieuwe aandelen met bijzondere zeggenschap) zonder consultatie van de aandeelhouders.

Eurocommissaris Frits Bolkestein, die zich toen ,,ernstig teleurgesteld'' toonde, wilde met de ontwerp-richtlijn juist voorkomen dat het management zijn eigen belangen verdedigt tegen de wil van de aandeelhouders. De Duitse amendementen waren mede ingegeven door vergeefse Duitse pogingen de overname van Mannesmann door Vodafone tegen te houden. Volgens diplomaten in Brussel staat Berlijn onder druk van de eigen auto-industrie. Bolkestein gaf eerder aan dat het hele voorstel, waarover in de EU al ruim tien jaar wordt gesproken, gevaar loopt indien er ,,fundamentele wijzigingen'' worden aangebracht.

    • Hans Buddingh'