Andere opzet zorg gehandicapten

De financiering van inrichtingen voor verstandelijk gehandicapten moet anders. Licht verstandelijk gehandicapten blijken duurder dan zware gevallen. Op dit moment krijgen de inrichtingen juist meer geld naarmate de handicap zwaarder is. Dit adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Inrichtingen die alleen maar zwaar of voornamelijk licht gehandicapten verzorgen, zouden goedkoper kunnen werken, zo adviseert het SCP.