`Veiligheid ziekenhuizen blijft achter'

Organisatie en veiligheid laten in ziekenhuizen veel te wensen over. Dagelijks sterven er in de ziekenhuizen tien tot twintig mensen als gevolg van een fout. Dat zijn drie tot vijf keer zoveel doden als in het verkeer.

Dit heeft directeur W. Schellekens van CBO, Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg, gezegd tijdens een symposium van zorgverzekeraar Agis. Door een betere organisatie kunnen er meer en sneller patiënten worden geholpen en neemt de veiligheid toe, aldus Schellekens.

Met de door het kabinet toegezegde 800 miljoen gulden extra voor de zorgsector kunnen weliswaar meer artsen, verloskundigen en verpleegkundigen worden opgeleid, maar meer geld leidt volgens hem niet tot een betere en veiliger zorg. Ziekenhuizen en medisch specialisten worden door al dat extra geld in elk geval niet geprikkeld om hun werk anders te gaan organiseren, zo meent hij.

Schellekens vindt dat ziekenhuizen en medisch specialisten meer werk moeten maken van een betere organisatie van de hulpverlening. Volgens hem blijkt uit experimenten dat vaak met kleine ingrepen een veel efficiëntere en voor de patiënt betere hulpverlening mogelijk is. Ook de zorgverzekeraars moeten daar alerter op worden, aldus Schellekens, en vaker zelf initiatief nemen. ,,Dat hoort bij de verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar, die uiteindelijk meer hoort te zijn dan een doorgeefluik van geld'', aldus Schellekens.

Volgens de directeur is er in de sector volop kennis aanwezig over hoe het allemaal beter kan, maar met die kennis wordt veel te weinig gedaan. Ziekenhuizen zijn nog maar mondjesmaat bereid te leren van de experimenten met een andere organisatie van de hulpverlening die op veel plaatsen in het land zijn of worden gedaan. ,,De hulpverlening blijft in veel ziekenhuizen een eilandenrijk waarbij de patiënt van het ene naar het ander eiland wordt doorgeschoven. Dit vergroot vaak het lijden van de patiënt alleen maar.''

De in zijn ogen gebrekkige belangstelling voor de veiligheid in de ziekenhuizen noemt Schellekens een ,,verborgen probleem''. ,,De dood van zeker de helft van de jaarlijks zesduizend doden zou te voorkomen moeten zijn.''